EJQ8VS3JT_BiKnOqslow5Etyvre4mu0hbkF7YYKmprk

Giải pháp nhựa nội thất cho mọi nhà

Hoạt động xã hội

ĐẠI VIỆT PLASTIC NHẬN BẰNG KHEN CHO SỰ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

2907 - 2020

THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP KINH DOANH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Trong xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực hiện trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm xã hội là một yêu cầu cấp thiết đối với các DN Việt Nam, bởi đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao sức cạnh tranh của DN, đồng thời là một trong những yếu tố tiên quyết đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi đưa ra lựa chọn đầu tư.

Đại Việt Plastic đã và đang chú trọng quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng những chiến lược kinh doanh mang tính bền vững có sự tham gia của những người lao động thu nhập thấp tại địa phương. Qua đó, một mặt thúc đẩy sự phát triển của kinh tế địa phương, mặt khác góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của những người thu nhập thấp trong các chuỗi giá trị. Điều này tạo ra những tác động xã hội tích cực và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, Đại Việt Plastic còn kết hợp với các tổ chức DN cộng đồng, các trường Đại học để cùng tham gia thảo luận, đưa ra những phương hướng phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước.

Ngày 11/01/2020, Đại Việt Plastic vinh dự nhận được Bằng khen chứng nhận cho những đóng góp của mình trong hợp tác, đào tạo và phát triển của Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội trao tặng.

Một doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam thì không thể làm ngơ trước khó khăn của cộng đồng, vì doanh nghiệp cũng là một "công dân" trong cộng đồng. Muốn cộng đồng tốt đẹp, doanh nghiệp và cá nhân phải hành động để tạo ra sự thay đổi.

 

https://www.haui.edu.vn/vn/tin-tuc/dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-va-gap-mat-hon-100-doanh-nghiep/62592?fbclid=IwAR02fXylxHpBIFhVHbX9LtN0hQF9GtblKctyMNZkNprtXt5J4Vvjh08xw88

Tin Liên Quan

Hotline098 544 9396
091 129 1588